سفارش تبلیغ
صبا


اى خداى بزرگ، اى ایده آل غایى من،اى نهایت آرزوهاى بشرى، عاجزانه در مقابلت به خاک مى افتم، تو را سجده مى کنم، مى پرستم، سپاس مى گویم،
ستایش مى کنم که فقط تو، آرى فقط تو اى خداى بزرگ شایسته سپاس و ستایشى، محبوب بشرى، فقط تویى، گمشده من تویى. ولى افسوس که اغلب
تظاهرات فریبنده و زودگذر دنیا را به جاى تو مى پرستم. به آ نها عشق مى ورزم و تو را فراموش مى کنم! اگرچه نمى توانم آن را هم فراموشى بنامم
چون یک زیبایى یا یک تظاهر فریبنده نیز جلوه توست!
شهید دکتر مصطفی چمران
در ادامه هم مداحی درباره ی شهدا  برای دانلود میگذارم.
برای شادی روح شهدا صلوات!


نویسنده : مجاهد » ساعت 11:57 عصر روز جمعه 89 اردیبهشت 31