سفارش تبلیغ
صبا

سلام برسالار شهیدان...

وسلام برمجاهدان راه خدا که درجبهه ی جهاداکبرمی رزمند و درمقابل وسوسه ها "الف" قامت خویش را - همانند یاوران واقعی اسلام در 8 سال دفاع مقدس- به"دال" تبدیل نمی کنند...

همایش جنگ دوست داشتنی باحضورنویسنده ی دفاع مقدس آقای سعید تاجیک -- زمان : سه شنبه 4 اسفند ساعت 15:30  --  مکان : تالار خوارزمی.

 نویسنده : مجاهد » ساعت 1:30 صبح روز دوشنبه 88 اسفند 3